BỒN INOX LẮP GHÉP SƠN HÀ

  • Chiều rộng: 300-400 (mm)
  • Độ cao hơn 600 (mm) bao gồm cả khung
  • Độ bằng phẳng: ít hơn 1/500 ( bề mặt về chiều ngang phải phẳng)
  • Kích cỡ ngoài: Rộng, dài + 400 (mm)
  • Khoảng rộng dưới 1000 (mm)